HUS 20, HOVSETSVINGANE (ULSTEINVIK)

Ny moderne og oppgradert einebustad på 177 kvm for sal. Nydeleg utsikt og høg standard. Muligheit for utviding til 200 kvm og med sokkelleilegheit.

HUS19, HOVSETSVINGANE (ULSTEINVIK)

Frittståande einebustader med universell utforming, nydeleg utsikt og høg standard. 86 kvm og 4 valfrie planløysingar frå 1-3 soverom. 26 kvm balkong. 2 av 4 selde!

HUS 5A, HOVSETSVINGANE (ULSTEINVIK)

Einebustad i rekke på 148 kvm. 6 sov, 2 stover og 2 bad. Frittståande garasje og stor hage. Nydeleg utsikt mot Herøy og storhavet.

Velkomen til
Total-Bygg