PROSJEKT TIL SALS

Her finn du alle bustadprosjekta vi har til sals.
Delområde KS6 (Hovsetsvingane)
6 nye einebustader lokalisert på delområde KS6 (gnr 9 bnr 492/493) i Hovsetsvingane ovanfor Høddvoll, Ulstein kommune. Dette er ei av dei aller flottaste tomtene i feltet, og bustadene bustadene vert liggande fritt og luftig til på "indrefileten" i Hovsetsvingane med nydeleg utsikt utover skjærgården, Herøy og vidare utover storhavet.
Les meir
Delområde KS3 (Hovsetsvingane)
Delområde KS3 ligg nydeleg til omtrent midt i Hovsetsvingane, Ulsteinvik. Her tilbyr vi hustype 2 ELLEN SIGNATUR (164 kvm) og hustype 9 THORA SIGNATUR (190 kvm). Alle husa får dobbel garasje, hage og nydeleg utsikt mot Herøybrua og storhavet.
Les meir
Holsekervegen 12 (Ulsteinvik) - Stor tomannsbustad med parkeringskjellar og heis
Ny tomannsbustad under prosjektering i Ulsteinvik sentrum. Husværa vert på ca. 240 kvm (BRA) kvar, og bueiningane får i tillegg kvar si doble garasje. Det er moglegheit for eiga rullestolheis frå kjellarplan og opp til 2. og 3. etasje.
Les meir
Iverskogen (Hareid) - Nydeleg utsikt, nær alt
Gravinga har starta, og til hausten 2019 er tomtene på det nye bustadfeltet Iverskogen på Hareid byggeklare. Feltet ligg som ei forlenging av Geilane i retning Grimstad, og med nærleik til "alt": Hareid sentrum, turløyper og natur og Ulsteinvik. Alle tomtene får nydeleg utsikt.
Les meir
Holsekervegen 22 (Ulsteinvik) - Tomannsbustad med parkeringskjellar
Stor tomannsbustad parkeringskjellar sentralt i Ulsteinvik. Nydeleg utsikt.
Les meir