Holsekervegen 12 (Ulsteinvik) - Stor tomannsbustad med parkeringskjellar og heis

 

Holsekervegen 12 - Stor tomannsbustad med eigen parkeringskjellar og heis 

 

På adressa Holsekervegen 12 vert dagens hus rive, og det vert oppført ein stor tomannsbustad på ca. 240 kvm + 45 kvm garasje per bueining. 

Fokus i prosjekteringa er på funksjonalitet, bukvalitet og standard. Herunder kan nemnast: 

 • Tilkomst. Huset får direkte tilkomst frå Holsekervegen, og bebuarane køyrer direkte inn i sin eigen parkeringskjellar med dobbel biloppstillingsplass. 
 • Heis. Det er lagt opp til eiga rullestolheis for kvar av bebuarane, slik at ein enkelt kan ta heis frå bilen og opp til 2. og 3. etasje. 
 • Vedlikehald og standard. Det er lagt opp til ein utprega høg standard, og det vert utelukkande nytta lite vedlikehaldskrevjande. Herunder 
  • Royalimpregnert bordkledning. 
  • Fasadeplater. Vi nyttar Formica fasadeplater heller enn murpussplater for å unngå vedlikehaldet som sementbaserte produkt ofte utløyser. 
  • Royalimpregnerte terrassebord
  • Eiga heis (frå TKS Heis). 
  • Trapp i kvitlasert heiltre eik frå Eik Trapp. 
  • Skyvedørsgarderober frå Leba 
  • Kjøken frå Sigdal. 

 

Teikningar og meir informasjon om prosjektet kjem i slutten av august 2019. 

 

Visning og bilder frå referanseprosjekt 

Vi har avtale med mange kundar om visning, slik at nye kundar kan få oppleve husa før dei eventuelt bestemmer seg for å kjøpe. Ta kontakt for visning, så finn vi eit tidspunkt som høver. 

Vi har også ein svært fyldig bildebank. Trykk her for å sjå bilder frå tidlegare prosjekt. 

 

 

Matrikkelinformasjon

Kommunenr: 1516
Gårdsnr: 9
Bruksnr: 17