HUSKATALOG

Tusen takk for at du syner interesse for huskolleksjonen vår. Total-Bygg feirar 60 år som husbyggjar. I seks tiår har vi bygd kvalitetshus for naboar og sambygdingar på Søre Sunnmøre. Dei siste 20 åra har Total-Bygg også utvikla og bygd ut større bustadområde i eigenregi. Desse prosjekta har vore med på å prege tettstadutviklinga i Ulstein og Hareid kommunar. Arkitekturen har følgt trendane i tida. Frå tradisjonelle fleirmannsbustader seint på 1990-talet, og fram til dagens modernistiske og funkisinspirerte einebustader i dag.
HUSTYPE 1 EDVARD
HUSTYPE 1 EDVARD
Bestseljaren hustype 1 EDVARD er ein moderne og tiltalande einebustad med eit funkisprega uttrykk. Huset har eit totalt areal på 177 kvm (BRA), i tillegg til ein stor altan på andre plan på ca. 50 kvm.
Les meir
HUSTYPE 3 STELLA
HUSTYPE 3 STELLA
Hustype 3 STELLA er ein einebustad på eitt plan med universell utforming. Huset er på 69 kvm (BRA) og har inngang direkte frå integrert carport. Huset har svært gode utemoglegheiter i form av ein 35 kvm stor veranda i tilknytning til stova.
Les meir
HUSTYPE 5 INGEBORG
HUSTYPE 5 INGEBORG
Hustype 5 INGEBORG er leilegheiter der både design og praktiske omsyn er vektlagde. Modellen har eit modernistisk og funkisliknande uttrykk med store vindauge, glasrekkverk på altanane og 270 cm innvendig takhøgde
Les meir
HUSTYPE 6 KNUT
HUSTYPE 6 KNUT
KNUT Hustype 6 Kontakt oss for å få tilsendt komplett leveranseskildring for Hustype 6 KNUT. Hustype 6 KNUT er toppmodellen i kolleksjonen. Knut er «kongen på haugen», og vert levert med stor altan og integrert garasje. Med garasje og tilkomst på første plan høyrer Knut best heime på skrå tomter på oppsida av tilkomstveg, gjerne øvst i bakkane og med den beste utsikta.
Les meir
HUSTYPE 7 TONE
HUSTYPE 7 TONE
Hustype 7 TONE er ein mindre variant av hustype 1 EDVARD, og er også forløparen til denne hustypen. Design og innhald er likt, men medan hustype 1 EDVARD har ein storleik på 177 m2, er hustype 7 TONE noko mindre med sine 148 m2(BRA). Til tross for dette har hustype 1 TONE dei same romma og moglegheitene som «storebror» Edvard, og det er også her moglegheiter for utvida altan på andre plan
Les meir
HUSTYPE 8 ISAK
HUSTYPE 8 ISAK
Hustype 8 ISAK er leilegheiter med monumentalt og moderne design. Med sine 112 m2 er dette forholdsvis store husvære. Leilegheitene har i tillegg ein romsleg altan. Forskyvinga i fasaden optimaliserer utsikt og soltilhøve for alle bueiningane.
Les meir
HUSTYPE 9 THORA
HUSTYPE 9 THORA
Det har vore etterspurnad etter ein større variant av hustype 2 ELLEN, og hustype 9 Thora skuffar ikkje: Med store bad og stover i begge etasjar, store soverom og utvida vaskerom/bod inneheld denne varianten alt som trengst for storfamilien. Med sine araleffektive planløysingar toler hustype 9 THORA samanlikninga mot mange større hustypar, både når det kjem til areal og pris. Her får du mykje hus for pengane
Les meir
HUSTYPE 10 JORUNN
HUSTYPE 10 JORUNN
Hustype 10 JORUNN er ein utvida variant av hustype 1 EDVARD, og deler design og planløysingar med sin mindre slektning. Huset har eit areal på heile 206 m2 (BRA), i tillegg til veranda.
Les meir
HUSTYPE 11 LIVE
HUSTYPE 11 LIVE
Nye, vakre Live er ny av året. Dette er ein tomannsbustad med eit areal på ca. 120 m2 (BRA), fordelt på to plan. Hustypen er basert på ein av våre bestseljarar gjennom alle tider, men har nye fasader og design, auka innvendig takhøgde og vesentlig forbedra standard.
Les meir