HUSTYPE 1 EDVARD


Design møter funksjon

Bestseljaren hustype 1 EDVARD er ein moderne og tiltalande einebustad med eit funkisprega uttrykk. Huset har eit totalt areal på 177 kvm (BRA), i tillegg til ein stor altan på andre plan på ca. 50 kvm.

Planløysingane er gjennomarbeidde, og ikkje ein kvadratmeter er bortkasta! Huset har stove og bad i begge etasjar, og moglegheit for heile seks soverom. Dette, kombinert med stort vaskerom og to praktiske boder, gjer at huset tilfredsstiller dei fleste krav til både funksjonalitet og design.

Aktive Edvard 
Edvard tek ein del plass, er eit midtpunkt, smilande og aktiv. Han bur godt i dette huset, som både er stort, har eit flott og moderne design, gode opphaldsrom og plass til både fastbuande og gjestar.

 

 

Hustype 1 EDVARD 
Hovudinngang 
2. etasje 
Tomtetype 
Skrå 
Bruksareal (BRA): Standard type
177 kvm 
Bustadareal (P-rom): Standard type 
150 kvm 
Bruksareal (BRA): Signatur 
186 kvm 
Bustadareal (P-rom): Signatur 
159 kvm 
Ant soverom
3-6
Ant stover 
2
Ant bad 
2
Vaskerom
Ja
Veranda 
13-70 kvm 
Garasje 
Frittståande 
Etasjar 
2

 

Planløysing med skiljevegg i 1. etasje 

Hustype 1 EDVARD har store moglegheiter for individuelle tilpassingar. Nokre vel å bruke ein del av kjellarstova til eit ekstra soverom. Andre ønskjer vegg ved trappa som eit lydskilje mot opphaldsromma i etasjen over. Det er også moglegheit for sokkelleilegheit i huset.

 

Med plass til det meste 

Hustype 1 EDVARD oppfyller dei fleste behova. Modellen har blitt svært populær blant småbarnsfamiliar, men og blant vaksne par som ønskjer plass og rom til å dyrke kvalitetstid og hobbyar både innandørs og utandørs. 

 

Moglegheit for rullestolheis 

Modellen kan leverast med rullestolheis med sjakt. Det er også mogleg å prosjektere inn ei utsparing i bjelkelaget slik at rullestolheis enkelt kan monterast på eit seinare tidspunkt. Med ei slik moglegheit vert trappar inga hindring.