HUSTYPE 8 ISAK

Over: Illustrasjon av hustype 8 ISAK 

 

Flott fasade 

Hustype 8 ISAK er leilegheiter med monumentalt og moderne design. Med sine 112 m2 er dette forholdsvis store husvære. Leilegheitene har i tillegg ein romsleg veranda. Forskyvinga i fasaden optimaliserer utsikt og soltilhøve for alle bueiningane. Leilegheitene er innhaldsrike, og har ei innvendig takhøgde på 270 cm. Planløysingane kan sjølvsagt tilpassast den enkelte sine ønske, og avhengig av type tomt kan leilegheitene også byggjast med universell utforming.

Hustype 8 ISAK er eit alternativ for deg som ønskjer ein moderne og romsleg heim, men som ikkje ønskjer arbeidet ein einebustad medfører. 

 

Stilige Isak 
Isak er ein flott og oppvakt fyr. Han likar arealeffektive løysingar, er intelligent og kvikk, løysingsorientert. Han er open og moderne, og verdset ny, praktisk design som gjerne og er god for auget. 

 

Hustype 8 ISAK
Hovudinngang 
  1.og 2. etasje 
Tomtetype 
  Skrå 
Bruksareal (BRA) 
  112 m2
Bustadareal (P-rom)
  102 m2
Ant soverom 
  1-3 
Ant stover 
  1-2 
Ant bad 
  1-2 
Vaskerom 
  Ja 
Veranda 
  14-50 m2 
Frittståande garasje 
  Ja 
Etasjar 
  2