Bilder frå tidlegare prosjekt

Her finn du bilder frå tidlegare prosjekt - sortert etter hustype! Kanskje finn du her inspirasjonen du treng til din nye heim?
Hustype 7 TONE - HOVSETSVINGANE 28
Einebustad i rekke på 148 kvm .
Les meir
HUSTYPE 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 36
H10B, Hovsetsvingane. Hustype 1 EDVARD 177 kvm.
Les meir
Hustype 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 34
H10C, Hovsetsvingane 34. Hustype 1 EDVARD, 177 kvm.
Les meir
HUSTYPE 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 85
Hovsetsvingane 85, H17. Hustype 1 EDVARD, 177 kvm.
Les meir
HUSTYPE 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 87
Hovsetsvingane 87 (H18). Hustype 1 EDVARD, 177 kvm.
Les meir
HUSTYPE 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 68
Prosjekt H20, Hovsetsvingane. Original hustype 1 EDVARD på 177 kvm. Kundetilpassa planløysing i 1. etasje med tett vegg mellom trapperom/kjellarstove, samt utvida soverom i retning vest. Royal bordkledning type brun, og Møre royal terrassebord.
Les meir
HUSTYPE 1 EDVARD - HOVSETSVINGANE 38
H10A, Hovsetsvingane. Hustype 1 EDVARD 177 kvm. Kundetilpassa variant med ekstra bad, walk in closet mv.
Les meir
HUSTYPE 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 52
Hustype 2 ELLEN i Hovsetsvingane 52 på 148 kvm (BRA). Huset har opa løysing utan soverom i 2. etasje, og kundetilpassa løysing med walk in closet i 1. etasje. Her ser du også korleis uteareal kan opparbeidast på ein fin måte!
Les meir
Hustype 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 10
Hovsetsvingane 10 (H6a). Hustype 2 ELLEN med opa løysing 2. etasje. 148 kvm.
Les meir
HUSTYPE 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 12
Hovsetsvingange 12 (H6B). Hustype 2 ELLEN, 148 kvm.
Les meir
HUSTYPE 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 14
Hovsetsvingane 14 (H5A). Hustype 2 ELLEN, 148 kvm.
Les meir
HUSTYPE 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 5
Hovsetsvingane 5 (H2B). Hustype 2 ELLEN. 120 kvm BRA + integrert garasje.
Les meir
HUSTYPE 2 ELLEN - HOVSETSVINGANE 7
Hovsetsvingane 7 (H2A). Hustype 2 ELLEN, 148 kvm.
Les meir
HUSTYPE 3 STELLA - HOVSETSVINGANE 4
Hovsetsvingane 4 (H15C). Hustype 3 STELLA, 69 kvm.
Les meir
HUSTYPE 3 STELLA - HOVSETSVINGANE 6
Hovsetsvingane 6 (H15B). Hustype 3 STELLA, 69 kvm.
Les meir
HUSTYPE 4 CAMILLA - HOVSETSVINGANE 60
Hovsetsvingane 60 (H19B). Hustype 4 CAMILLA.
Les meir
HUSTYPE 7 TONE - HOVSETSVINGANE 28
H8C, Hovsetsvingane. Hustype 7 TONE på 148 kvm. 5 soverom, laminat av type Berry Alloc Original white oak.
Les meir
HUSTYPE 7 TONE - HOVSETSVINGANE 32
H8A, Hovsetsvingane. Hustype 7 TONE 147 kvm.
Les meir
UTBYGGINGSPROSJEKT: BREKKEBAKKE (HAREID)
Lavblokk med 15 leilegheiter på Hareid vis-a-vis Hareid sjukeheim. Ferdigstilling november / desember 2014.
Les meir
UTBYGGINGSPROSJEKT: STOREGJERDET (ULSTEINVIK)
Byggefelt med 28 bueiningar i Ulsteinvik. Avslutta 2013.
Les meir
UTBYGGINGSPROSJEKT: BUGARDEN (ULSTEINVIK)
Utbygging av 14 bueiningar i Bugarden (Ulsteinvik). Siste bueining overlevert 2010.
Les meir
UTBYGGINGSPROSJEKT: PILSKOGANE (HJØRUNGAVÅG)
Utbyggingsprosjekt med 20 husvære på Hjørungavåg (Hareid). Siste husværa sto ferdige tidleg på 2000-talet.
Les meir
UTBYGGINGSPROSJEKT: VÅGSLEITET (HJØRUNGAVÅG)
Utbyggingsprosjekt med 9 bueiningar på Hjørungavåg (Hareid). Siste husvære stod ferdig på midten av 1990-talet.
Les meir